Poziv za anketiranje

CONGRAD Conducting graduate surveys and improving alumni services for enhanced strategic management and quality improvement –
Sprovođenje istraživanja o diplomiranim studentima i unapređenje ALUMNI organizacija u cilju poboljšanja strateškog menadžmenta i povećanja kvaliteta

Tuzla, 25. mart 2013. godine

Prvo regionalno istraživanje o diplomiranim studentima sprovodi se u periodu od 28. marta 2013. do 30. juna 2013. godine na univerzitetima i visokim školama u Bosni i Hercegovini, Srbiji i Crnoj Gori. Istraživanjem se želi ispitati tok profesionalnih karijera diplomiranih studenata u odnosu na studije koje su završili.

Istraživanje diplomiranih studenata sprovodi se u okviru Tempus projekta CONGRAD u kome učestvuju univerziteti iz Bosne i Hercegovine (Univerzitet u Tuzli i Univerzitet u Banja Luci), te univerziteti i visoke škole iz Srbije i Crne Gore, a u saradnji sa univerzitetima iz Njemačke, Češke, Finske i Španije, gdje se ovakva istraživanja uspješno realizuju već decenijama.

Uzimajući u obzir da uslovi studiranja i tržište rada prolaze kroz stalne promjene planirano je sprovođenje istraživanja o diplomiranim studentima koji su završili studije kalendarske 2007. godine i 2012. godine. Sa njihovim iskustvom u okviru visokog obrazovanja i tržišta rada – diplomirani studenti mogu se smatrati ekspertima kada se govori o tranziciji od visokog obrazovanja do tržišta rada. Oni mogu procjeniti završene studijske programe i uslove studiranja i dovesti ih u vezu sa iskustvom u oblasti rada i zapošljavanja.

Ovim istraživanjem želimo da ispitamo šta studenti koji imaju iskustvo na tržištu rada misle o studijskim programima koje su završili i na koji način ih dovode u vezu sa iskustvom u poslu. Cilj istraživanja o diplomiranim studentima jeste da omogući visokoškolskim institucijama implementaciju redovnih istraživanja o diplomiranim studenatima u cilju osiguranja kvaliteta kao jednog od primarnih interesa visokoškolskih institucija, a u skladu sa standardima za akreditaciju koji zahtijevaju redovnu institucionalnu internu evaluaciju, koja se temelji na sistematično prikupljenim podacima.

Učešćem u istraživanju diplomirani studenti će imati mogućnost da ocjene svoj studijski program i uslove studiranja te daju doprinos unapređenju studijskih programa i uslova studiranja. Diplomirani studenti će imati priliku da svoje mišljenje podjele sa institucijom na kojoj su studirali, što će biti od velike koristi za buduće generacije studenata. Zato je važno da diplomirani studenti prepoznaju značaj istraživanja te svojim učešćem i vlastitom aktivnošću doprinesu poboljšanju kvaliteta obrazovanja na svojim matičnim institucijama.

Više informacija o projektu možete naći na adresi www.congrad.org a možete nas kontaktirati i putem e-mail adrese alumni@untz.ba ili na broj telefona 035 320 620. Istovremeno obavještavamo diplomirane studente koji su završili studije kalendarske 2007. godine i 2012. godine da će od Univerziteta u Tuzli 28.03.2013. godine dobiti prvi zvanični poziv (putem e-maila ili poštom) za učestvovanje u anketiranju koje mogu obaviti na adresi https://anketa.congrad.org/.