Uvodna riječ

Univerzitet u Tuzli je u uključen u Tempus projekat CONGRAD koji ima za cilj istraživanje o diplomiranim studentima te osnivanje Alumni asocijacije Univerziteta u Tuzli. Rezultati istraživanja odgovoriće na važna pitanja: kako diplomirani studenti ocjenjuju studijski program koji su završili, na koje načine i sa kakvim uspjehom dolaze do zaposlenja te u kom procentu nastavljaju školovanje. Istraživanjem će se provesti evaluacija i poboljšanje studijskih programa na Univerzitetu u Tuzli.
U okviru ovog projekta Univerzitet u Tuzli će provesti anketiranje dvije generacije studenata koji su završili dodiplomski studij 2007. i 2012. godine, kojima će prvi poziv (putem e-maila ili poštom) biti upućen 28.03.2013. godine a anketiranje traje do kraja juna 2013. godine. U tu svrhu Univerzitet je uveo službenu e-mail adresu alumni@untz.ba sa koje će se slati pozivi.

Molimo sve pozvane kolege da anketiranje obave na https://anketa.congrad.org/.
Diplomci